inovace

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory Národního plánu obnovy

Název projektu: „Fotovoltaický systém pro potřebu ubytovacího zařízení Penzion UNO“
Žadatel: Čestmír Riegel

Popis projektu / operace:
Předmětem projektu je dodávka, instalace a zprovoznění fotovoltaického systému s akumulací elektřiny pro její využití v ubytovacím zařízení – Penzionu UNO ve Zlíně. Fotovoltaická elektrárna bude instalována na střeše daného penzionu o výkonu 19 kW s využitím akumulace elektřiny do bateriového systému o kapacitě 19 kWh.

Hlavní cíl projektu / operace:
Cílem předkládaného projektu je snížení množství dodávané energie z distribuční sítě a její nahrazení vlastní vyrobenou elektřinou. Projekt řeší naplňování dlouhodobé strategie společnosti žadatele a provozovatele penzionu v oblasti energetiky, konkrétně dosažení vyšší nezávislosti spotřeby energií na odběrech z distribuční sítě, zvýšení spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a obecně dosažení vyššího ekologického provozu ubytovacího zařízení. Vedení společnosti si uvědomuje omezenost neobnovitelných zdrojů energie a celospolečenskou potřebu řešit energetické otázky podporou ekologické výroby energie z obnovitelných zdrojů a rozhodlo zrealizovat předkládaný ekologicko-ekonomický projekt, který umožní pokrýt podstatnou část roční spotřeby elektrické energie z obnovitelného a ekologického zdroje – slunečního záření.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.